ADMINS AS

Postboks 1080, N-3204 Sandefjord
tel +47 33 48 69 71, fax +47 33 47 84 99
post@admins.no

Produkter Prosjekter Tjenester
ATøko - økonomistyringssystem for mellomstore og store bedrifter
ATlønn - lønns- og personalsystem for mellomstore og store bedrifter
ATolfi - ordre-/lager-/innkjøpssystem for energiverk
AT-systemene - fullintegrert ERP-løsning bestående av ATøko, ATlønn og ATolfi
ADMINS/Win32 - utviklingsverktøy og database for Windows NT, Windows 2000 og Windows 9x
ADMINS/V32 - utviklingsverktøy og database for COMPAQ OpenVMS Alpha
Atelier - web-basert verktøy for rapportering fra AT-systemene
PAPS - system for pasientadministrasjon og journalhåndtering for psykiatrien. Systemet er Windows-basert og utviklet for og i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune/Sentralsykehus
Rådgivning
Prosjektledelse
Systemutvikling
Programmering
Driftsbistand